F.A.Q

HER FINDER DU SVAR PÅ DE OFTEST STILLEDE SPØRGSMÅL OM VARMEPUMPER:

SCOP eller COP er en betegnelse for varmepumpens afgivne varme i kWh pr. tilført kWh el. Dette tal opgives af producenten, således at du som forbruger kan få en idé om hvor energibesparende varmepumpen rent faktisk er i drift. Jo højere tallet er, jo større er varmepumpens effektivitet. Forskellen på SCOP og COP er at måleforholdene er givet for et anlægs gennemsnitlige effektivitet i et år ved et standardklima. Dette betyder, at der skal måles ved flere kombinationer af inde- og udetemperaturer. Hos Varmekomfort.dk monterer vi udelukkende varmepumper som har en høj SCOP værdi.

Ja, der ydes energitilskud ved udskiftning af ældre gasfyr til en moderne varmepumpe. Hos Varmekomfort.dk hjælper vi dig naturligvis med at udføre ansøgningen hos dit energiselskab. Læs mere og se eksempel her.

Ja, der ydes energitilskud ved udskiftning af oliefyr til en moderne varmepumpe. Hos Varmekomfort.dk hjælper vi dig naturligvis med at udføre ansøgningen hos dit energiselskab. Læs mere og se eksempel her.

Ja, du kan bruge dit håndværkerfradrag, når du skifter til en ny varmepumpe. Derved kan du trække arbejdslønnen til installationen fra i skat. En husstand med to voksne kan få fradrag for arbejdsløn på op til 24.400 kr. Du kan desuden få energitilskud.

En varmepumpe indsamler solens varme fra enten luft (luft-luft, luft-vand)) eller jord (jordvarme). Indsamlingen foregår over hele året - også om vinteren, selvom temperaturerne er lave. Selv ved lave udendørstemperaturer indeholder både jorden og luften store energimængder, der kan udnyttes til opvarmning. Varmekomfort.dk forhandler kun varmepumper der er egnet til det nordiske klima.

Grundlæggende ja. Størstedelen af de fleste centralvarmeanlæg med radiatorer virker også med en varmepumpe. Alt afhængigt af radiatorenes stand og dimensioner, vil det kun sjældent være nødvendigt at udskifte dem. Vi gennemgår altid dine eksisterende installationer ved tilbudsgivning.

Ja! Det er lovpligtigt, at din varmepumpe får et årligt serviceeftersyn. Dette sikre desuden at din varmepumpe kører korrekt og yder optimalt.

Hos Varmekomfort.dk kan du bestille et Serviceeftersyn til faste priser.

Hvis varmepumpen skal fungere optimalt, er det vigtigt at din bolig er velisoleret, så varmen ikke suser ud. Er din bolig ikke velisoleret, vil du ikke få det optimale ud af din investering. For at finde ud af, om din bolig er velisoleret, bør du kigge på dit nuværende varmeforbrug. Et fritliggende hus på ca. 130 m2 med et årligt varmeforbrug, som er markant lavere end 14.000 kWh, 2.000 liter olie eller 1.770 m3 gas, er velisoleret. Hvis dit forbrug ligger markant over dette, bør du efterisolere dit hus, for at kunne udnytte en varmepumpe optimalt. Vi rådgiver dig gerne!

Fandt du ikke et svar? - eller har du yderligere spørgsmål? - så vil det glæde os at besvare dem, pr. email eller på telefon 4390 2038