Med en effektiv varmepumpe kan du spare energi og mange penge på varmeregningen!

– særligt hvis du idag opvarmer med olie, el eller naturgas og bor i et område uden mulighed for fjernvarme. En varmepumpe er et moderne, økonomisk og miljøvenligt alternativ til de traditionelle opvarmningsformer i Danmark. Med en varmepumpe bliver du mindre afhængig af stigende energipriser, da de typisk i snit giver omkring 4 gange så meget energi tilbage som de bliver tilført i form af el (kW).

Sådan fungerer en varmepumpe

En varmepumpe fungerer som et “omvendt køleskab” og udnytter gratis energi fra naturen til husets opvarmningssystem. Det vil sige, at pumpen som er drevet af el, tager varme fra f.eks. udeluft eller en jordslange og overfører den til husets radiatorer eller gulvvarmesystem samt brugsvandsinstallation, – eller blæser den direkte ind i rummene som opvarmet luft der naturligt cirkuleres uden opvarming af brugsvand. Sidstnævnte luft/luft type er typisk anvendt i sommerhuse og mindre erhvervslokaler, hvor der ikke eksisterer vandbårne varmeløsninger.

Hvilke type varmepumpe passer til mit hus?

Det er faktisk nemt at fastslå hvilken typer varmepumpe der passer til dit opvarmningsbehov! Har du allerede vandbårne varmesystemer installeret, samt en stor have eller et jordareal der kan rumme minimum 300 meter jordvarmeslange, er en jord til vand løsning den mest effektive varmepumpeinstallation, men også den dyreste at få installeret!

Vitocal 200-A udedel

Vitocal 200-A udedel

Har du derimod ikke plads nok til en jordvarmeslange, er en luft til vand varmepumpeløsning det bedste alternativ. Ydelsesmæssigt kan disse anlæg dog ikke holde de samme COP-værdier når det bliver rigtigt koldt (-20g) som et jord til vand anlæg – men via en el-patron kan et luft til vand anlæg sikre at der også produceres varme og varmt vand i ekstrem kolde perioder, hvilket dog betyder et højere el-forbrug i spidsbelastningsperioder.

Støjsvag udedel

Takket være Viessmanns Advanced Acoustics Design (AAD) er udedelen utrolig lydsvag.